Aromata a lákadla na kapry

Home » Aromata a lákadla na kapry
5/5 - (1 vote)

Lákadlem nazýváme produkt přidávaný do návnady proto, aby kapra přesvědčil, že jde o potravu, a proto ji pak přijal. Vyskytují se v mnoha formách, ale v této kapitole chci podat všeobecný přehled o některých nejoblíbenějších.

AROMATA

Dráždění smyslů je vůdčí motiv v kterékoli kapří návnadě a nástraze a nejsnadnější způsob, jak toho dosáhnout, je udělit jí umělé aroma, nějak napodobující v přírodě se vyskytující podvodní zdroj dráždivosti, který bude kapr považovat za potravu. Otázka používání aromat není nová: používají se do kapřích návnad a nástrah od poloviny šedesátých let, ale v poslední době došlo k několika objevům, které posunuly vývoj kapřích dráždidel o pěkný kus kupředu.

Kdybyste se snad domnívali, že v rozsáhlém světě aromat není již co objevovat, byli byste na omylu. Některé z nejdůležitějších objevů na scéně nástrah byly učiněny právě v oblasti aromat.

Potravinářský průmysl se neustále snaží zlepšovat svou již rozsáhlou paletu umělých aromat a výsledky jeho práce se objevují občas v katalozích renomovaných výrobců nástrah a návnad. Některé z nových položek v těchto katalozích často patří aromatickým směsím, které se ukázaly pro kapry přitažlivější nežli samotné jednotlivé vůně.

Je však třeba mít na paměti, že kapři ve skutečnosti nereagují na pach aromatu, ale spíše na chemický signál, který, jak předpokládáme, napodobuje určitým způsobem dráždící prostředek, vyskytující se v přírodě, a který nacházejí při svém každodenním vyhledávání potravy. Navíc kyselá reakce většiny aromat vyvolává slabou změnu chemických vlastností jezerní vody, obklopující nástrahu, a je to tato lokální změna pH, kterou kapři shledávají tak atraktivní. Většinu výkyvů pH kapři zkoumají, aby zjistili, zda změna znamená zdroj potravy.

Uvažováno z obchodního hlediska je kapr silně zaměřen na objevování chemických signálů z potravy. Čichové a chuťové orgány jsou nejdůležitějším smyslem, který kapr má.

Kapor chytený na boilies

Široko daleko se tvrdí, že kapři – na rozdíl od lidí – mohou užívat svých smyslů k hodnocení chuti i pachu potravy ještě dříve, než ji uchopí do tlamy. Ačkoli jejich základní chuťové orgány jsou umístěny v některých oblastech hlavy, existuje domněnka, že mohou také hodnotit potravu na základě jejího pachu a chuti tím, že proplouvají vodou, napuštěnou chemickými signály z potravy.

Než budu pokračovat, rád bych se věnoval poněkud blíže chemické úpravě a dráždivým vlastnostem aromat, abych se pokusil vysvětlit, co tvoří dobré lákadlo.

Již dávno víme, že nadměrná hladina aromatu se může kapraři vymstít tím, že působí spíše odpudivě než přitažlivě, jakmile se jednou překročí přijatelné dávkování. Zpravidla platí 5 mililitrů na 500 gramů jako dobrá dávka, ačkoli mnoho aromat, zejména sýrových, ve skutečnosti pracuje nejlépe při hladinách nízkých až I ml/ 500 g, a některé éterické oleje se používají v poměru 1 kapka/ 500 g!

Zdá se však, že z této zásady existují výjimky a některá aromata se mohou používat v množství dvojnásobném nebo trojnásobném než 5 ml. Většina vanilkových, smetanových a máslových aromat obsahuje substance známé jako estery (individuální chemikálie, které v kombinaci vytvářejí umělou příchuť), které mohou být tolerovány v poměrně vysoké úrovni a některé z nejlepších výsledků, kdy byla použita javorová esence, byly dosaženy při hladinách 15-20 ml/ 500 g. Kdybyste však měli používat tak vysokou úroveň řekněme u aromatu sýrového nebo rozinkového, brzy byste zjistili, že kapr by nesnášel takovou dávku nadlouho a že nižší dávka by byla účinnější.

Uvědomte si, že aroma, které vám voní tak lákavě, je pro kapra pouze chemický signál. Kolikrát jste již viděli rybáře, předvádějící při veřejných vystoupeních lov kaprů, otvírat láhev aromatu za lahví, a příležitostně kupující ta aromata, která mají nejpřitažlivější pach z hlediska člověka? To není příliš logické, že ne? Jistěže by bylo daleko logičtější, kdyby si rybáři vybírali aromata na základě chemické přitažlivosti pro kapra než podle svých daleko méně citlivých nosů.

Tyto chemicky dráždivé pachy se nazývají estery a jednoduché estery obsahují amylacetát (příchuť hruškové kapky) a etylbutrát (příchuť ananasu); oboje je běžně používáno v ovocných aromatech. Chemická reakce, kterou se estery tvoří, se nazývá esterifikace a je reakcí kyseliny a alkoholu. Díky této reakci má většina syntetických aromat nízkou hodnotu pH. Toto nízké pH uděluje některým aromatům hořký, pálivý pocit na jazyku.

Sladidla jsou jednou z nejznámějších látek používaných proti tomuto pocitu pálivosti a protože většina sladidel je na alkalické straně stupnice pH, vysoce efektivně přizpůsobují pH návnady přijatelnějšímu hodnoceni kapra.

Estery se mísí s rozpouštědlem v různém množství k výrobě hotových lahví aromatu, které dostanete u svého oblíbeného dodavatele nástrah. Nejběžnějšími rozpouštědly jsou propylenglykol, isopropylalkohol, etylalkohol, glycerol, diacetin, triacetin a rafinované nebo nerafinované oleje.

Nejméně běžně používaná rozpouštědla denní potřeby jsou glycerol a etylalkohol. Je tomu tak do určité míry proto, že jsou drahá, ale v připadě glycerolu jeho hustota a nedostatek viskozity (jeho schopnost misit se a téci) způsobují, že je v potravinářském průmyslu pro většinu účelů použití neoblíbený. Avšak aromata na bázi glycerinu jsou vynikajícími dráždidly pro kapry. Důvodem je, že sladkost, kterou obsahuji, odnímá veškerou agresivitu z jinak kyselých aromat, aniž by nadměrně měnila jeji kyselý signál, což je prvořadě pro kapra tak dráždivé. Je to tato poněkud nevýrazná, slabě nasládlá chuť, která je činí lahodnějšími než ostřeji chutnajicí aromata na bázi takových rozpouštědel, jako je propylenglykol.

Stále se zvětšující počet výrobců přidává aromata na bázi glycerolu do – svých výrobků, avšak firma, jejíž aromata spočivaji téměř \ýlučně na bázi glycerolu, je Nutrabaits, vedoucí firma na trhu Spojeného království. Paleta ovocných, kořeněných a speciálních aromat, které tento podnik nabizi, patří k nejvítanějším na trhu.

Mnozí z anglických kaprařů použivaji aromata na bázi glycerinu nejen proto, že jsou kaprům vítanější, ale také pro to, čemu říkáme „rozpouštědlová exploze”

Mnoho aromat vzniká na bázi levných, běžně používaných rozpouštědel, jako jsou propylenglykol a izopropylalkohol. Nehledě na skutečný chemický vzorec aromatu bude významný chemický signál vycházet vždy z rozpouštědla. Zpočátku to neni žádný problém, ale za krátkou dobu začne být kaprům podezřelý pach samotného rozpouštědla bez ohledu na použitou kombinaci esterů a jestliže základnu výsledného aromatu tvoři totéž rozpouštědlo, pak vzniká skutečné nebezpečí, že se kapři začnou chovat k tomuto rozpouštědlu ostražitě.

Tedy kromě toho, že budete věnovat pečlivě pozornost volbě aromatu, pamatujte, že některé kombinace esterů působí mnohem lépe nežli ostatní a že byste si měli pozorně všímat rozpouštědla, na jehož bázi je aroma vyrobeno. Většina renomovaných firem, vyrábějících nástrahy, uvádí na štítcích lahví podrobnosti o složení rozpouštědla. Aromata, jejichž základ tvoří glycerol, budou možná dražší nežli ta, která jsou založena na propylenglykolové bázi, ale všeobecně jsou účinnější, protože mají značně vítanější chuť.

Bohužel, glycerol je hustá kapalina o nízké viskozitě a je méně rozpustná ve studenější vodě nežli ostatní rozpouštědla. To mě přivádí k dalšímu nejlepšímu, běžně používanému rozpouštědlu, kterým je etylalkohol. Pro mnohé rybáře je perfektním celoročním rozpouštědlem. Nemá výrazný pach a jeho chemický signál je pro kapra velmi vítaný. Velkou předností právě tohoto rozpouštědla je jeho vysoká těkavost s vynikající rozpustností, takže se ochotně mísí s vodou bez ohledu na její teplotu. Výsledkem je rychlejší, účinnější unikání aromatu, zejména v zimě, kdy bývají vůně na bázi glycerolu méně účinné s ohledem na relativní nerozpustnost rozpouštědla

Aroma na bázi glycerolu a éterický olej.

Výraznou vlastností aromat založených na etylalkoholu je svěží, čisty pach, ačkoli jeho chuť se jeví jako poněkud ostrá. Tuto ostrost lze snadno potlačit použitím sladidel.

Mnoho výrobců nabízí nyní aromata založená na etylalkoholu, ačkoli Nutrabaits je jediný, který nabízí tytéž esterové směsi s bázi jak glycerolu, tak i etylalkoholu. Znamená to, že můžete zůstávat u téhož aromatu celý rok, aniž byste měli obavu, že aroma, založené na glycerolu (účinnější v létě) ztratí svoji potenci v zimě (kdy bývá etylalkohol účinnější).

Některé z posledních objevů jsou aromata založená na přírodních koncentrátech. Jsou drahá a nejsou běžně k dostání, ale mají předpoklady k tomu, aby dobyla svět kaprů ztečí. Jedno z nich, které je překvapivé úspěšné, je aroma Caviar firmy Nutrabaits. Je to vůně extrahovaná z přírodního produktu. Je hrozně drahé, ale pokud vím, zasloužilo se o nejméně tři padesátilibrové kapry (22,7 kg) z britských vod. Ve všech případech bylo přírodní aroma smícháno s jiným typem dráždidla, což mě přivádí k jinému nedávnému objevu ve tvorbě kaprových nástrah ve Spojeném království.

ÉTERICKÉ OLEJE

Polovina devadesátých let je charakterizována rostoucí tendenci směrem k mísení aromat s éterickými oleji. Ty se začaly zprvu všeobecně používat téměř výhradně samostatně. Nyní si však mnozí rybáři rádi míchají individuální směsi aromatu a éterického oleje, a vyrabéji si vlastní jedinečná dráždidla. Existuje spousta kombinaci, na které se chytá dobře a všechny se zdají být úspěšnější, než když se použivaji aromata nebo oleje samotné. Můžete také uvažovat o tom, že si namícháte vlastni směsi ze dvou nebo tří aromat, dvou nebo tři éterických olejů, nebo jakoukoli jinou kombinaci, která vás napadne. Z takových směsi pak vznikne vaše unikátní dráždidlo, které bude výhradně vaše, a zatímco bude možná fungovat, nebudete mít žádnou záruku, že každá kombinace, kterou vynaleznete, bude úspěšná.

Boilies s éterických olejom

Nemůžeme však pominout skutečnost, že směsi aroma/éterický olej jsou v současné době velkou módou, a to z dobrých důvodů. Možností je prakticky bezpočet a jsou omezeny pouze vaším průkopnických duchem. Zásadně bych radil, abyste použili jako startovní čáru polovinu množství, doporučovaného k mísení, vytištěného v návodu na obou lahvích. Jinými slovy: jestliže doporučená dávka aromatu je 6 ml/ 500 g a éterického oleje 12 kapek/500 g, doporučoval bych, abyste začali se třemi mililitry aromatu a šesti kapkami éterického oleje. Budete moci posoudit účinnost – nebo jeji nedostatek – těchto dávek po několika vycházkách a můžete je upravit tak, jak to uznáte za vhodné.

Krokem vpřed na anglickém trhu komerčních nástrah ve Velké Británii byly dvě nové nástrahy firmy Nutrabaits. Protože byly první, ve kterých se začaly používat směsi aromatu a éterických olejů v základních směsích, nepřekvapí, že několik hotových boilie z nové série rovněž obsahuje některé z nejúčinnějších směsí, které kdy byly vynalezeny. Mísení aromat a éterických olejů se dostavilo jako přirozené pokračování smíchávání dvou aromat nebo dvou éterických olejů. Jednou z nejúspěšnějších kombinací aromat všech dob je Strawberry and Cream. Neptejte se mne, proč tomu tak je, ale musí to být něco velmi speciálního ve spojitosti s chemickým signálem, který tato směs vylučuje ve vodě. Jestli jste ještě nikdy nevyzkoušeli tuto supersměs, vřele vám doporučuji, abyste jí dali příležitost.

Strawberry and Cream boilies

Shodou okolností glycerin působi na oleje jako emulgátor, což znamená, že směsi aromat založených na glycerolu a éterických olejů jsou samoemulgující.

Zatímco směsi aromat a olejů jsou v současné době „hity”, směsi samotných éterických olejů mohou být stejně úspěšné. Můžete se tomu oddat sebevíc, mějte však stále na paměti, že tu a tam nemusí některá směs fungovat tak dobře, jako jednotlivá aromata nebo oleje. Je to vzácná náhoda, ale někdy se to stává.

Mou oblíbenou směsí éterických olejů je směs 2:1 pelargoniového a hřebíčkového oleje. Pokládám za jednodušší namíchat 2 mililitry směsi a potom použít osm kapek. Podle mého názoru je to nejúčinnější poměr.

K ostatním úspěšným směsím patří tymiánový a pelargoniový olej, zázvorový a šalvějový olej, eukalyptový a mentolový olej, a olej mátový i, a paprikový. Nemám ponětí, proč tyto směsi funguji tak dobře. Jenom předpokládám, že nějakým způsobem jejich chemické vlastnosti produkují pach, který nějak imituje přírodní nebo stimulující signál, jenž je pro kapry přitažlivý.

DRÁŽDIDLA NA BÁZI JATER

Důležitým vývojem prošla oblast práškových a tekutých přírodních koncentrátů. Jedním z prvních čistě přírodních výrobků, které kdy byly použity při lovu kaprů, byla játra. Prášek z jater, roztok z jater, játrový výtažek a rozemletá játra jsou používána ke zvyšování a zlepšování výživných hodnot kapřích návnad, a to z dobrého důvodu. Játra jsou vysloveně nacpána většinou éterických aminokyselin potřebných k životu. Kapři miluji jejich chuť a vůni. Játra jim prospívají a zdá se, že si jsou toho vědomi. Játra se mohou použít v jakémkoli poměru v kterémkoli typu směsi. Můžete dokonce přidat do své směsi samotná rozmixovaná játra, když víte, že značně zlepší každou směs.

Kapor chytený na boilies

Po prvních experimentech počátkem sedmdesátých let netrvalo dlouho, a játra se dostala do módy; vím, že některé z nejlepších úlovků byly dosaženy za použití nějakého druhu játrového výtažku.

TEKUTÁ POTRAVA

Výživné vlastnosti jaterních roztoků jako potravy pro staré a choré pacienty v nemocnicích jsou dostatečně zdokumentovány. Některé tekuté druhy potravy běžně používané do návnad na kapry byly původně vyrobeny pro domovy důchodců a nemocnice, aby pomohly přidáváním do stravy těm pacientům, kteří mají potíže s asimilací proteinu. Tyto výrobky obsahují Minamino a Phosphorylcolamine. Ty mají jako základ játra, ale obsahují také spoustu jiných přírodních výtažků, aby doplnily celkovou výživnou vyváženost tekuté potravy.

Multimino PPC

Výrobci návnad a nástrah prodávají nyní široké spektrum tekuté potravy, většinou na bázi léčivých výrobků uvedených v předchozím textu. Například Multimino-PPC firmy Nutrabaits je jedním z nejlepších potravinových přípravků, které jsou v současné době nabízeny rybářům. Jiné obsahuje Nutramino a Carpmino série Sense Appeal.

Jinou skvělou tekutou potravou je Corn Steep Liquor, který je odvozen z kukuřičných zrn. Má dobře vypočítaný a odpovídající aminokyselinový profil a vysokou hladinu komplexních cukrů produkujících velmi atraktivní pach a chuť. Vzhledem ke svému původu jej lze nejlépe použít jako bobtnací lázeň pro kukuřici, ale může se také přidávat do jakékoli základní směsi v dávce 10-15 ml/ 500 g. Firmy Nutrabait a Mainline uvádějí Corn Steep Liquor ve svých sériích.

Veškerá tekutá přírodní potrava může být velmi účinná jako bobtnací lázeň. Mou oblíbenou je Multimino-PPC. Tento výrobek byl namíchán takovým způsobem, že vytváří obláček právě u dna jezera. Používám máčené Multimino-PPC nyní již řadu let a jeden z mých nejúspěšnějších receptů jsou sekaná boilie kombinovaná s malými peletami, máčená v 30-50 ml Multimina. Směs se používá v prvé řadě jako návnada, protože pelety se rychle rozpadají a vytvářejí spoustu drobných částeček u dna, s červeným obláčkem tekutého dráždidla vznášejícího se právě nade dnem.

VITAMINOVÉ A MINERÁLNÍ DOPLŇKY

Tekuté chaluhy, práškové chaluhy a sušené granule z mořské trávy (chaluhy) se mohou zdát podivnými přísadami do návnad na kapry, ale v Anglii jsou tyto výrobky vysoce ceněny. Sušená mořská tráva je výrobek, který jsem poprvé objevil asi před šesti lety. Je určen jako vitaminový a minerální doplněk pro závodní a Wstavní koně. V malé dávce se může používat do jakékoli směsi, ačkoli jsem zjistil, že se mísí zvlášť dobře s návnadami obsahujícími rybí moučku a ptačí zob. Asi 15 – 20 gramů přidaných do 500 gramů základní směsi postačí k tomu, aby vaše návnada získala vyšší obsah vitaminů a minerálů.

Kapři si jsou velmi dobře vědomi potřeby udržovat správnou vyváženost těchto dvou životně důležitých živin a jejich cit pro potravu je velmi zaměřen na lokalizaci jakéhokoli zdroje vitaminů a minerálů. Jinými slovy mohou cítit tyto dietní požadavky ve vaší návnadě, a proto je mořská tráva perfektní přísadou.

Práškové chaluhy jsou dalším produktem, který splňuje podobnou funkci. Byly na „tajném seznamu” v Británii po mnoho let předtím, nežli se začaly vyskytovat ve větším množství v roce 1996. Jedním z prvních výrobců návnad, kteří používali práškové chaluhy do svých směsí, byla firma Premier Baits. Její základní směsi z rybí moučky, obsahující práškové chaluhy, patří k nejúspěšnějším všech dob.

Tekuté chaluhy jsou pouze jinou variací tohoto tématu. Je zcela pravděpodobné, že kapři mohou objevit tekutou příměs v návnadě rychleji, nežli je tomu v případě přísady práškové nebo tuhé, protože uniká z boilie mnohem rychleji než přísada tuhá. Můžete proto získat z obou stran to nejlepší, jestliže použijete do nástrahy jak chaluhy tekuté, tak i práškové. Tekuté budou působit jako primární dráždidlo (pach), práškové jako sekundární dráždidlo (chuť).

Najdete-li ve vašem obchodě rybářskými potřebami tekuté chaluhy, vyzkoušejte je ve vaší obvyklé směsi. Domnívám se, že zjistíte výrazné zlepšení. Navrhuji úroveň 10-15 ml/500 g, i když zde existuje dostatečný prostor pro experimentování.

KONCENTRÁTY Z MOŘSKÝCH PRODUKTŮ

Pravděpodobně jste již slyšeli o výtažcích z mušli, garnátů a krabů. Používal jsem všechny tři, ale podle mého názoru koncentrát Green Lipped Mussel Extract daleko překonává všechny ostatní koncentráty z mořských živočichů diky svému vyššímu obsahu Betaine. V dalším textu pojednám o Betaine podrobněji.

Výtažek Green Lipped Mussel Extract má skvělý pach i chuť a je perfektním doplňkem každé směsi. Vykazuje rovněž jedinečnou dráždivost pod vodou, která začíná unikat z návnady téměř okamžitě. Jakmile si kapr jednou k výtažku Green Lipped Mussel čichne, jakoby už visel na háčku!

Některé přírodní oleje značně stimulují kapry a rybi oleje jsou pravděpodobně nejlepší ze všech. Rybí oleje se však musejí použivat s určitou opatrností, protože nadměrné množství by mohlo vyvolat u kaprů potíže. Pojednáme o rybích olejích podrobněji v kapitole o rybích moučkách.

Návnady na kapry se neustále vyvíjejí. Při svém psaní testuji průběžně četné nové Nýrobky, které se možná dostanou v budoucnosti do prodeje. Všichni renomovaní ýrobci však opakovaně testuji všechny své výrobky než je uvolni pro trh a je zcela možné, že některé, na kterých pracuji, se nemusejí osvědčit. Dva produkty, které jsem shledal při testováni jako dobré, je lososoý koncentrát a čistý Nýažek krillu. Věřím, že tyto produkty se brzy více rozšíří, protože při jejich nasazeni se v průběhu minulých dvanácti měsíců chytilo několik velmi pěkných ryb.

BETAINE HYDROCHLORIDE (HCI)

Novým přírůstkem do regálů s návnadami v Anglii je chemikálie nazývaná Betaine Hydrochloride. Je významnou aktivni přiměsi obsaženou ve výtažku Green Lipped Mussel, jakož i v množstvi ostatnich potravin, vyskytujících se v přírodě. Já jsem se poprvé setkal s tímto produktem před deseti lety a použil jsem jej s úžasným účinkem ve Spojeném království, kdy jsem ulovil osmnáct „dvacitek” (dvacetilibrových kaprů) na třech vycházkách ve dvou různých jezerech. Betaine nemá z našeho hlediska ýrazný pach ani chuť, ale kapři na něj berou přimo bláznivě.

Jednou z nejobtížnějších a nejprolovovanějšich vod v mém kraji je Salamander Lake, malé jezero o rozloze necelého hektaru. Kapři jsou tam velmi podezřívaví vůči všem návnadám a nástrahám, protože byli vystaveni soustavnému náporu rybářů po dobu nejméně poslednich  dvaceti let. V jezeře je jenom patnáct nebo šestnáct kaprů, a protože je malé, zdá se, že si mohou navzajem vyměňovat varovné signály, kdykoli se některý z nich octne na háčku a je vyloven. Zpravidla se tu nenaskytne šance častěji než jedna za dvacet čtyři hodiny. Bylo fantastické chytit pět „dvacetilibráků” během čtyřiadvacetihodinové vycházky, jako se mi podařilo, když jsem začal používat Betaine, ale dokazuje to, jak dobrou návnadou může být, když ji správně použijete.

Betain HCI

Betaine používají již mnoho let odborníci na rybí výživu ke zkvalitňování pelet a ostatních složek potravy, používaných v chovu pstruhů a lososů pro kuchyni, a výrobcům se podařilo vyvinout daleko lákavější peletu tím, že do Betaine přidávají správnou kombinaci aminokyselin. Stejně tak se používá do návnad na kapry. Betaine je přírodní látka, vyskytující se v malém množství v různých živých organismech. Nachází se v rostlinách, kvasinkách, houbách, mušlích, mase ryb, korýšů, měkkýšů a bezobratlých.

Betaine HCI se může používat do každé směsi, ale já dávám zase přednost základní směsi z rybí moučky. Je však jisté, že stejně dobře funguje s ptačím zobem a proteinovými návnadami, stejně jako ve směsích 50/50. Je skutečností, že firma Nutrabaits vyrobila nedávno novou základní směs ptačí zob/mléčný protein s názvem Four Seasons Mix, která obsahuje zabudovaný zdroj Betaine.

Nyní, když je čistý Betaine k dostání v obchodě, můžete jej přidat do své vlastní směsi. Je to jeden z produktů, které je třeba používat opatrně. Přidáte-li jej příliš mnoho, snížíte účinnost, avšak použijete-li správné dávky, „polezou vám kapři přímo po prutech nahoru”. Podle mého názoruje Betaine HCI jedním z nejlepších dráždidel všech dob.

To je všeobecný přehled některých dráždidel a lákadel, která používáme do návnad na kapry. Nyní se podíváme na způsob, jak je úspěšně používáme.

Tento článok je od autora Ken Townley – Návnady a nástrahy na kapry

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore